Asis Ferri, P. A. (2021). Datos editoriales Nro 9. TOMA UNO, (9). https://doi.org/10.55442/tomauno.n9.2021.35806