[1]
Asis Ferri, P.A. 2021. Datos editoriales Nro 9. TOMA UNO. 9 (nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.55442/tomauno.n9.2021.35806.