[1]
Asis Ferri, P.A. y Triquell, X. 2020. Editorial #8. TOMA UNO. 8 (nov. 2020). DOI:https://doi.org/10.55442/tomauno.n8.2020.30802.