[1]
C. Fux Otta, M. Fiol de Cuneo, y P. Szafryk de Mereshian, «Sindrome de Ovario Poliquìstico: Revisiòn de su fisiopatogenia», Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, vol. 70, n.º 1, pp. 27–30, mar. 2013.